Bedømmelse af Parkour

Der gives karakterer (points) fra 0-10 for hver forhindring i henhold til nedenstående bedømmelsesskema. Karakteren i hver linje er den højeste karakter, man kan opnå, hvis en af bemærkningerne i linjen er gældende. Er flere bemærkninger gældende, gives en eller flere karakterer lavere.

I Parkour kan gangartsforhindringerne- (se skema over forhindringer) give op til 13 point.

Ekvipagen skal påbegynde hver forhindring indenfor 10-15 sekunder. Tiden vurderes af dommeren. Overskrides tiden, gives der 0 point for den pågældende forhindring, og ekvipagen sendes videre til næste forhindring, men ekvipagen udgår IKKE.