Regler for afvikling Parkour

TILRETTELÆGGELSE:

Parkour kan udskrives på forskellige måder alt efter målgruppe og stævnetype:

● Parkour med tidtagning

● Parkour uden tidtagning

● Parkour, hvor rytteren må modtage hjælp (f.eks. i form af en trækker)

REGLER:

Banen består af klassens og propositionernes foreskrevne antal forhindringer efter beskrivelserne til Parkour.

Banens forhindringer skal være mærket med numre fra 1-15 (afhængigt af antallet af forhindringer). Nummeret eller anden markering placeres i højre side 3-5 meter fra forhindringen, hvorfra bedømmelsen starter.

Forhindringerne skal gennemføres i rigtig rækkefølge.

Rytterne sendes afsted med 3-5 min. mellemrum. Urutinerede ryttere kan med fordel sendes afsted i små hold på 2-4 stk. I så fald skal der være ca. 10 min. mellem holdene.

Der kan vælges mellem 37 Parkour forhindringer. De fleste forhindringer kan bygges op i 3 forskellige sværhedsgrader(A-B-C), så der kan bygges baner på forskellige niveauer. I oversigten er markeret, hvilke forhindringer der kan anbefales til begyndere.

OPGAVER TIL PARKOUR:

Opgaver til Parkour skal oplyses til rytterne i propositionerne eller senest 6 dage før stævnets start. Det skal også angives hvilke forhindringsnumre og evt. A- B eller C niveau, forhindringerne skal rides. Niveau A- B eller C må gerne være forskelligt fra forhindring til forhindring.

BANESKITSE:

Baneskitse til Parkour-banen skal være offentliggjort senest en time for konkurrencens start og skal som minimum angive: Start- og mållinje. Forhindringerne, angives ved nummer og evt. navn. Nummeret angiver hvilken rækkefølge, de skal forceres i. Forhindringens nummer i forhindringsbeskrivelserne kan angives i parentes efter forhindringens navn

BANEGENNEMGANG:

Er kun tilladt uden hest. Tidspunkt for banegennemgang bestemmes af stævneledelsen og skal offentliggøres ved opslag. Det kan være en god ide at tilbyde en fælles banegennemgang for ryttere og dommere.

BEDØMMELSE:

Der benyttes samme bedømmelsesskema for både Parkour og Miljø. I Parkour kan gangartsforhindringerne- give op til 13 point.

DER GIVES 0 POINT VED EN FORHINDRING:

• Hvis rytteren ikke ønsker at forcere forhindringen

• Hvis rytteren rider forkert ind/ud af en forhindring.

• Hvis en ekvipage forcerer forhindringerne i forkert rækkefølge, opnår ekvipagen 0 point i den glemte forhindring.

Der kan ikke gives under 0 points ved den enkelte forhindring

STARTSIGNAL:

Rytterne oplyses om når der er få min. Til start. Der tælles ned på de sidste 5 sek. Ca., 5,4,3,2,1, værsgo og rid.