Regler for afvikling Miljø

Regler:

Banen består af klassens og propositionernes foreskrevne antal forhindringer efter beskrivelserne til Miljø:

Banens forhindringer skal være mærket med numre fra 1-12 (afhængigt af antallet af forhindringer). Nummeret eller anden markering placeres i højre side 3-5 meter fra forhindringen, hvorfra bedømmelsen starter.

Miljø består af en bane med forskellige forhindringer og bedømmes på næsten samme måde som Parkour.

Der kan vælges mellem 26 Miljø- opgaver. Opgaverne 1-7 er pålagte at bruge som introduktion til Miljø. I opgave 2-7 kan der vælges mellem 2-3 forskellige opgaver (A-B-C). Niveau A er det letteste.

Alle opgaver skal være opbygget, så hesten viger til højre væk fra sin fører, hvis den bliver forskrækket.

Banen kan bygges op i hal, på bane, i naturen eller som en kombination af disse.

Miljø skal altid starte med M1 Mønstring, dette er for at sikre, at hesten er håndterbar og klar til opgaven.

I Miljø indgår enkelte forhindringer, som også indgår i Parkour, nemlig at gå over eller i mellem bomme og gå baglæns. Dette er for at teste, om en hest, der af natur er meget besindig og ikke reagerer væsentligt på ”de farlige ting”, er villig til samarbejde og trænet til opgaven.

OPGAVER TIL MILJØ:

Skal oplyses til rytterne i propositionerne eller senest 6 dage før stævnets start.

BANESKITSE:

Baneskitse til Miljø-banen skal være offentliggjort senest en time før konkurrencens start.

Forhindringerne angives ved nummer og evt. navn. Nummeret angiver hvilken rækkefølge, de skal forceres i.

Forhindringens nummer i forhindringsbeskrivelserne kan angives i parentes efter forhindringens navn.

BANEGENNEMGANG:

Er kun tilladt uden hest. Tidspunkt for banegennemgang bestemmes af stævneledelsen og skal offentliggøres ved opslag. Det kan være en god ide at tilbyde en fælles banegennemgang for ryttere og dommere.

BEDØMMELSE:

Der benyttes samme bedømmelsesskema for både Parkour og Miljø.

DER GIVES 0 POINT VED FORHINDRING:

• Hvis hesteføreren ikke ønsker at forcere forhindringen

• Hvis hesteføreren trækker hesten forkert ind/ud af en forhindring. Hvis en ekvipage forcerer forhindringerne i forkert rækkefølge, opnår ekvipagen 0 point i den glemte forhindring.

Der kan ikke gives under 0 points ved den enkelte forhindring